هفت شهر کتاب: پنجاه گفتار در زمینه مردم‌شناسی، تاریخ و ادبیات

نویسنده کتاب: سیدعلی آل‌داود

ناشر: امیر کبیر

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۶۰۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۰۰۱۵۴۸۳

تهیه این کتاب