من هم باستان‌شناس شدم! (خاطرات تانیا گیرشمن 1311 - 1346 خورشیدی)

نویسنده کتاب: تانیا گیرشمن

مترجم کتاب: فیروزه دیلمقانی

ناشر: بنیاد فرهنگ کاشان

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۶۰۲

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۱۱۸۸۰۹

تهیه این کتاب