مزیت شکست خوردن: چرا درست شکست خوردن کلید موفقیت است

نویسنده کتاب: مگان مک‌آردل

مترجم کتاب: اکبر عباسی

ناشر: نسل نواندیش

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۱۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۳۶۹۵۴۶

تهیه این کتاب