مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق

نویسنده کتاب: دکتر سیدمهدی شریفی، علی حاج‌محمدی، نفیسه انصاری

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۰۰

تهیه این کتاب