مثبت

نویسنده کتاب: پیج راول و الی بنجامین

مترجم کتاب: فاطمه عرفانی و فرخنده ملکی‌فر

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ:

تعداد صفحات: ۲۴۶

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۱۹۴-۰۲-۰

تهیه این کتاب