مادران سمی و آسیب‌های وارد به دختران: راهنمای کاربردی برای کمک به دخترانی که در دامان مادری خودشیفته...

نویسنده کتاب: سوزان فوروارد

مترجم کتاب: مینا فتحی

ناشر: لیوسا

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۳۶

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۴۰۱۸۲۲

تهیه این کتاب