ماجرا فقط این نبود

نویسنده کتاب: زیدی اسمیت

مترجم کتاب: معین فرخی و احسان لطفی

ناشر: اطراف

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۳۶

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۱۹۴-۳۰-۳

تهیه این کتاب