نویسنده کتاب: محمدرضا حشمتی, مریم احسانی, حدیثه اوتادی, نرجس کاظمی, تهمینه حدادی, شیما رحیمی, مریم شعیبی

ناشر: طلایی

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۲۲۹۱۷۱

تهیه این کتاب