رودخانه ی واژگون تومک

نویسنده کتاب: ژان کلود مورلوا

مترجم کتاب: نوید اعطار شرقی

ناشر: محراب قلم

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۰۳۸۳۵۸

تهیه این کتاب