رستم و سهراب

نویسنده کتاب: ابوالقاسم فردوسی

مترجم کتاب: آرتور جورج | ادموند وارنر

ناشر: هرمس

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۱۴۷

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۶۳۱۱۸۵

تهیه این کتاب