راسته کنسروسازان

نویسنده کتاب: جان‌ارنست استاین‌بک

مترجم کتاب: سیروس طاهباز

ناشر: نگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۱۶

شابک: ۹۷۸۶۰۰۳۷۶۳۴۹۴

تهیه این کتاب