خودانضباطی در ده روز

نویسنده کتاب: تئودور برایانت

مترجم کتاب: مرضیه صفایی فرد | الهام ساجدین

ناشر: نسل نواندیش

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۱۲

تهیه این کتاب