اقتصاد توسعه کشاورزی (رشته اقتصاد کشاورزی)

نویسنده کتاب: خلیل کلانتری, حسین شعبانعلی‌فمی

ناشر: دانشگاه پیام نور

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۰

تعداد صفحات: ۲۵۸

تهیه این کتاب