اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ویژه دانشجویان، معلمان، مدیران...

نویسنده کتاب: علی‌اکبر جابری‌مقدم, عباس شکاری, حیدر قادری

ناشر: برادری

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۲۴۸

تهیه این کتاب