اسرار درون آتش

نویسنده کتاب: هنینگ مانکل

مترجم کتاب: نسرین وکیلی

ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شابک: ۹۷۸۶۰۰۰۱۰۴۳۴۴

تهیه این کتاب