احساس رضایت: راهکارهای موثر جهت دستیابی به شادی پایدار همراه با راهکار عملی

نویسنده کتاب: رابرت‌الکس جانسون, جری رول

مترجم کتاب: فریبا مقدم

ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده)

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۳۶

شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۲۶۸۲۶۲

تهیه این کتاب