آنسوی دریای مردگان

نویسنده کتاب: معصومه میر ابوطالبی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۹۶

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۳۲-۷

تهیه این کتاب