آشنایی با وسواس و شیوه‌های رهایی از آن

نویسنده کتاب: پادمال دسیلوا, استنلی راچمن

مترجم کتاب: علی صاحبی

ناشر: سایه سخن

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۸۰

تهیه این کتاب