سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 24 اردیبهشت 1403

مدارس عشایری محمد بهمن بیگی درس خواندن

درس خواندن با شهامت و آزادگی

محمد بهمن بیگی در نقش یک معلم واقعی برای از بین بردن ستمی که به گفته‌ی خود او با کلید تعلیم و تربیت باز نمی‌شود، قدم‌هایی استوار و متکبرانه برمی دارد و مدارسی برای ایل راه اندازی می کند که همراه با کوچ عشایر جابجا شود در این بخش تصاویری از درس خواندن کودکان در مدارس عشایری را باهم ببینیم.

از فردوسی تا فردوس

از فردوسی تا فردوس

چه حکیم بخوانیمش چه شاعر، نام او به سبب سرایش شاهنامه برای ایرانیان بزرگ و گرامی است. اما این مرد که بود؟ تاریخ اطلاعات زیادی به ما نمی‌دهد، بنابراین عجیب نیست اگر در طی زمان مردم خواسته باشند با افسانه‌سازی جایگاهی ویژه و هم‌وزن قهرمانانی به او بدهند که خود نامشان را به این زیبایی جاودانه کرد.