سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 9 اسفند 1402

کالیبان و ساحره

کالیبان و ساحره: زنان، بدن و انباشت بدوی

فدریچی از فعالان فمنیست معاصر است که به‌راستی برای حقوق زنان و تغییر رویه «دیگری»‌بودن زن دست‌به‌کار شده و طی چند دهه از نزدیک خود را با مساله‌ها در کشورهای متفاوت مواجه کرده است و در این حوزه مقالات و کتاب‌های بسیاری منتشر کرده. اما کالیبان و ساحره شاید عمیق‌ترین و مهم‌ترین اثر او است که ترجمه شده و نه تنها خواننده را با مسائل زنان مواجه می‌کند بلکه برای درک تغییرات جهان از قرن شانزدهم به بعد بسیار مفید است.

ای چایی

ای چایی!

ای چایی!   چه آدم‌هایی از دوران کودکی به یادتان مانده؟ چه حرف‌ها یا اشعاری فراموشتان نشده؟ در