وینش سایت معرفی و نقد کتاب
سایت معرفی و نقد کتاب وینش لگو

روز: 22 مرداد 1401

بینکی گربه فضایی

مأموریت سری گ.ج.آ.س.ف!

«بینکی عزیز! بسیار خرسندیم اعلام کنیم که شما شرایط گربه‌ی فضایی شدن را دارید. تمام اطلاعاتی را که برای دنبال کردن یک زندگی هیجان‌انگیز در سفر فضایی نیازمندید، در پیوست آمده است. مدارک موجود در این بسته تنها برای چشم گربه‌ی فضایی بوده و حاوی اطلاعات فوق‌سری است.»

مقررات گ.ج.آ.س.ف. (گربه‌های جهانی آماده برای سفر فضایی)