سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 5 شهریور 1399

اخبار نخوانید

اخبار بخوانید، اما به اندازه!

یک معتاد تا زمانی که قانع نشده باشد که اولاً معتاد است و ثانیاً آن چیزی که به آن اعتیاد دارد زندگیش را مختل کرده؛ هیچ‌گاه نمی‌تواند با موفقیت آن را ترک کند. یکی از مواردی که ما ممکن است بدون آن‌که خودمان بدانیم به آن اعتیاد داشته باشیم و حتی به این اعتیاد ببالیم؛ اخبار است. از این روست که رولف دوبلی به عنوان یک معتاد به اخبار سابق و با بیش از ده سال سابقه ترک، کتابی‌ نوشته به نام دیگر اخبار نخوانید! که در آن اثرات سوء این اعتیاد و دلایل ترک آن را برای‌مان شرح داده است تا شاید با قانع کردن ما به ترک آن، زندگی‌مان شادتر، آرام‌تر و عقلانی‌تر شود. اما آیا حق با اوست؟

زبان مادری

من به زبان فارسی، کُردم

تجربه نوشتن به زبانی غیر از زبان مادری، تجربه جالب و عجیبی است. به این تجربه از وجوه مختلفی می‌توان نگریست، این‌که کسانی که زبان مادری متفاوتی دارند کی و چطور زبان فارسی را یاد گرفتند؟ چرا به فارسی می‌نویسند؟ متفاوت بودن زبان مادری‌شان چه تأثیری در فارسی‌نویسی‌شان دارد؟ و آیا در خواندن و نوشتن به زبان مادری‌شان توانا هستند؟

کازیمیر کاربلد همراه با کازیمیر برای تجربه‌های جدید

همراه با کازیمیر برای تجربه‌های جدید

گاهی اوقات برای یاد دادن مهارت‌ها نیاز به محرک است؛ محرکی مثل کتاب‌های مهارتی که هم برای کودکان قصه‌ی جذاب داشته باشد، هم فعالیتی داشته باشد که با خواندن آن کودکان دست به خلق بزنند. مجموعه‌ی کتاب‌های Handy Harvey یکی از این کتاب‌های خوب مهارتی است که لارس کلینتینگ سوئدی آن را نوشته است.

شخصیت مرموز

شخصیت مرموز

کدام یک از شخصیت‌های داستانی که می‌شناسید، مرموز بوده‌اند؟

مدرس صادقی کسرا

سرزمین گمشده‌ها: نگاهی به «سه‌گانه‌ی کسرا»

سفر کسرا، کله‌ی اسب و شریک جرم سه رمانی هستند که سه‌گانه‌ی کسرا را در میان کارهای او تشکیل می‌دهند. کسرا، شخصیت اول این سه داستان در دوره‌های مختلفی زندگی می‌کند اما در همه‌ی آنها یک ویژگی مشترک دارد؛ سرگردانی.
موقع خواندن داستان‌های مدرس‌صادقی همیشه باید با خودمان فکر کنیم این، همه‌ی داستان نیست و جاهای خالی‌ای وجود دارد که می‌توانیم آنها را بسازیم و کشف کنیم. او مثل یک عاشقِ ادبیات، فقط قصه می‌گوید. خودش جایی در مقدمه‌ی مجموعه‌ی «بازخوانی متون کهن» گفته است: «ادبیات غایت آمال ماست.»