سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 22 اردیبهشت 1399

سیرجان

تصویری از ورود تجدد به سیرجان

گذر، مجموعه‌ای است از عکس‌های باقی‌مانده از یکی از عکاسخانه‌های شهر کوچک سیرجان در استان کرمان در دهه‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۰ شمسی. در این کتاب عکاسی نه به عنوان هنر ــ چنان که امروز شناخته می‌شود ــ بلکه به عنوان یک حرفه و در پاسخ به نیازهای بوروکراسی اداری متمرکز به سیرجان (و سایر شهرستان‌های کشور) معرفی می‌شود. اما این انگیزه‌ی اولیه منافاتی نداشته با این که عکاس محلی ذوقی به خرج دهد برای چیدن آدم‌ها و خود آدم‌ها هم نقشی بازی کنند در این‌که چه چیز در قاب عکس قرار گیرد و چگونه کنار هم بایستند.