{کتاب}

 

 

 

در این بخش نقد و بررسی کتاب‌هایی را مدنظر قرار داده‌ایم که می‌توانند از تجربیات سال‌های سخت در ایران و جهان بگویند.

هم چنین پیشنهاد و معرفی کتاب‌هایی که یادآور سال‌های سخت در کشورها و ملت‌های مختلف هستند.