{لیست کتاب ها}

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۵۸ صفحه بعد
طبیعت و قاعده

طبیعت و قاعده

نویسنده کتاب: پل ریکور،ژان پیر شانژو

مترجم کتاب: عبدالرحمن نجل رحیم، بابک احمدی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۲۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

نظر من

تخیل در روزنامه نگاری

تخیل در روزنامه نگاری

نویسنده کتاب: حسین قندی

ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

تعداد صفحات: ۱۶۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

هفت ناخدا

هفت ناخدا

نویسنده کتاب: شهریار مندنی‌پور

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۳۵

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

تاریخ عشق

تاریخ عشق

نویسنده کتاب: نیکول کراوس

مترجم کتاب: ترانه علیدوستی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱۳ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۶۴

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

برگ هایی از خاطرات من

برگ هایی از خاطرات من

نویسنده کتاب: همایون کاتوزیان

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۳۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

در اسارت جغرافیا

در اسارت جغرافیا

نویسنده کتاب: تیم مارشال

مترجم کتاب: مرجان رضایی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۴۶

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

قاچار قوچار

قاچار قوچار

نویسنده کتاب: ویوک شانبهاگ

مترجم کتاب: مرتضی ثقفیان

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۱۰۴

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

برگ‌هایی از خاطرات من

برگ‌هایی از خاطرات من

نویسنده کتاب: همایون کاتوزیان

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۲۳۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

خانه ی خاموش

خانه ی خاموش

نویسنده کتاب: اورهان پاموک

مترجم کتاب: سارا مصطفی پور

ناشر: نشر مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۳۷۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۱۳۲۳۷۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

تاریخ سینما

تاریخ سینما

نویسنده کتاب: دیوید بوردول , کریستین تامسون

مترجم کتاب: روبرت صافایان

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۷ سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۱۰۰۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۰۵۹۴۳۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۵۸ صفحه بعد