لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۴۷ صفحه بعد
سرزمین عجایب

سرزمین عجایب

نویسنده کتاب: جعفر مدرس‌صادقی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۱۵۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

معسومیت

معسومیت

نویسنده کتاب: مصطفی مستور

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۹۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

سفرنامه‌ی ناصرِخسرو از «مجموعه‌ی بازخوانی متون»‌

سفرنامه‌ی ناصرِخسرو از «مجموعه‌ی بازخوانی متون»‌

نویسنده کتاب: ناصر خسرو قبادیانی، ویرایش متن: جعفر مدرس‌‌صادقی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۳۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

شهرهای نامرئی

شهرهای نامرئی

نویسنده کتاب: ایتالو کالوینو

مترجم کتاب: ترانه یلدا

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۷۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

شبکه های خشم و امید؛ نگاهی به جنبش های اجتماعی در عصر اینترنت

شبکه های خشم و امید؛ نگاهی به جنبش های اجتماعی در عصر اینترنت

نویسنده کتاب: مانوئل کاستلز

مترجم کتاب: مجتبی قلی پور

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۵ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۰۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

زن سی ساله

زن سی ساله

نویسنده کتاب: اونوره دو بالزاک

مترجم کتاب: کورش نوروزی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۴۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی

سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی

نویسنده کتاب: جیمز جاستی‌نین موریه

مترجم کتاب: میرزاحبیب اصفهانی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۴۳۶

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

سفرنامه‌ی ناصرِخسرو

سفرنامه‌ی ناصرِخسرو

نویسنده کتاب: ناصر خسرو قبادیانی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۱۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

ساما

ساما

نویسنده کتاب: آنتونیو دی بندِتو

مترجم کتاب: میلاد زکریا

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۵۶

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

قنادی ادوارد

قنادی ادوارد

نویسنده کتاب: آرش صادق‌بیگی

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۰۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۴۷ صفحه بعد