لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۲۲ صفحه بعد
در ماگادان کسی پیر نمی‌شود

در ماگادان کسی پیر نمی‌شود

نویسنده کتاب: اتابک فتح الله‌زاده (یادنامه‌های دکتر عطاالله صفوی از ارودگاه‌های کاراجباری شوروی)

ناشر: ثالث

نوبت چاپ: ۹ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۴۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

مرزهایی که از آن گذشتی

مرزهایی که از آن گذشتی

نویسنده کتاب: مسعود بربر

ناشر: ثالث

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۶۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

َشواهد

َشواهد

نویسنده کتاب: مارگارت آتوود

مترجم کتاب: سهیل سمی

ناشر: ثالث

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۵۸۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

لعنت به داستایوسکی

لعنت به داستایوسکی

نویسنده کتاب: عتیق رحیمی

مترجم کتاب: مهدی غبرایی

ناشر: ثالث

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۴۰

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

خودآموز دیکتاتورها

خودآموز دیکتاتورها

نویسنده کتاب: رندال وود و کارمینه دولوکا

مترجم کتاب: بیژن اشتری

ناشر: ثالث

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۴۷۶

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

عشق اول من

عشق اول من

نویسنده کتاب: ایوان کلیما

مترجم کتاب: فروغ پوریاوری

ناشر: ثالث

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۲۴

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۵۴۴۶۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

نصرت رحمانی: تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران

نصرت رحمانی: تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران

نویسنده کتاب: محمد هاشم اکبریانی

ناشر: ثالث

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ:

تعداد صفحات: ۴۰۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۸۰۴۵۲۷

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

هزار فرسنگ تا آزادی

هزار فرسنگ تا آزادی

نویسنده کتاب: یون سون کیم

مترجم کتاب: زینب کاظم خواه

ناشر: ثالث

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۰۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

گاماسیاب ماهی ندارد

گاماسیاب ماهی ندارد

نویسنده کتاب: حامد اسماعیلیون

ناشر: ثالث

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۲۶۰

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

یک زندگی سیاسی: خاطرات علی اکبر سیاسی

یک زندگی سیاسی: خاطرات علی اکبر سیاسی

نویسنده کتاب: علی‌اکبر سیاسی

ناشر: ثالث

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۶۸

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۸۰۲۲۸۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۲۲ صفحه بعد