سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 21 اردیبهشت 1402

فطانت مارکز

زندگی دوگانه مترجم آثار مارکز

امیرحسین فطانت 29 آوریل 2023 در کلمبیا درگذشت. کشوری که سال‌ها بود مقیم آن شده بود. از فطانت دو ترجمه از آثار نویسنده بزرگ کلمبیایی گابریل گارسیا مارکز «گزارش یک آدم ربایی» و «خاطره روسپیان سودازده من» باقی مانده است و یک کتاب خاطرات به نام «یک فنجان چای بی موقع». اشاره به جریانی که حین چای خوردن با کرامت الله دانشیان از آن باخبر شده بود. این مترجم آثار مارکز زندگی پرماجرایی داشت. یک چهره‌ی او پیرمردی بود که سال‌هاست در انزوا در آمریکای جنوبی زندگی می‌کند و چهره دیگر نفر سیزدهم نقشه‌ی یک گروگان‌گیری که پیش از عملی شدن لو رفت. نفر سیزدهم نقشه را لو داد.