روز: 21 فروردین 1400

تاریخ عشق

در سوگ عشق یا در ستایش زندگی

تاریخ عشق کتابی برای سوگواری برای تنهایی برای خروش در برابر جنگ و جدا افتادگی و مرگ یا کتابی برای زیبایی هستی و زندگی و عشق… چگونه ممکن است این مفاهیم ظاهرا تا این حد جدا از هم را در یک تصویر ترسیم کرد. نویسنده کتاب خانم نیکول کراوس خود اصالتاً یهودی-لهستانی است و اثر روزگار را بر جان خود و پیشینیانش روایت می‌کند. این روایت کردن با این همه عمق و درد و فاجعه الزاماً سوگواری نیست بلکه ممکن است ستایش و پاسداشت خود زیستن و ارزشِ بودن باشد.

چرا ادبیات؟

وینش از آنجا تعریف شد و صورت مسیله از آنجا مطرح شد که در جریان کارهای شرکت پویه