سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 13 دی 1399

فرار با آبمیوه پاکتی

کل کتاب، قصه یک روز را روایت می‌کند. یک روز خیلی خاص و متفاوت برای زیبا! آن روز، تولد زیباست. تولدی که با همه‌ی تولدهایی که شنیده‌ایم فرق می‌کند؛ یک فرق بزرگ. زیبا باید پدرش را فراری بدهد! ازکجا؟ از تیمارستان. شاید من توی روز تولدم، اصلا دلم نخواهد چنین خطری بکنم. فکرش را هم نکنید. من می‌خواهم بنشینم و شمع‌های رو کیکم را فوت کنم و کادو های تولد را یکی یکی بازکنم. اما زیبا نه. زیبا دوست دارد فقط یک روز، بعد از مدت‌ها کنار پدرش باشد. این یادداشت را محمدحسین شیرویه از مخاطبان نوجوان سایت وینش نوشته است.

طنز

ما درهم گوریده‌ها

کتاب دزد مو وزوزی و انسان فرهیخته از تمام امکاناتش برای قرار دادن خواننده در فضای طنز بهره می‌گیرد؛ از نام و طراحی جلد تا مقدمه و موخره. با این وجود آن‌چه که بیش از همه در این مجموعه داستان که با نخ ظریفی در هم گوریده شده‌اند طنز می‌آفریند، نگاه کلی طنزآمیزی است که انگار از بیرون دارد به همه ما و حتی خود نویسنده نگاه می‌کند.