سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 20 اسفند 1398

راهنمای کتابخوانی

راهنمای کتابخوانی

تنوع عنوان‌ها و تعداد کتاب‌هایی که هر ساله به بازار نشر وارد می‌شوند آن‌قدر زیاد شده که فرآیند «انتخاب کتاب» حالا ممکن است خودش به اندازه‌ی خواندن کتاب وقت ببرد. همه‌ی ما این تجربه را داریم که بعد از وارد شدن به کتابفروشی و دیدن حجم عظیم نخوانده‌ها، دچار نوعی احساس ناراحتی و پریشانی شده‌ایم و با خودمان فکر کرده‌ایم که عمرمان به خواندن چه حجمی از این کتاب‌ها قد می‌دهد؟ وینش در این حدود یک سال با هدف کمک به مخاطب برای شناخت تازه‌های نشر و کتاب‌های مهمی که هر ساله تجدید چاپ می‌شوند کارش را شروع کرده و در راستای همین راهنمایی و کمک به انتخاب کتاب، لیست‌هایی را منتشر کرده که حول یک موضوع خاص به مخاطب می‌گوید که در دنیای کتاب‌ها چه خبر است.