متون ارسالی به کمپین

به کمپین روزهای پر کتاب در قرنطینه خوش آمدید   “کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می‌کنید” مک لوهان