برای آری گفتن به ترجمه‌اش ذره‌ای تردید نداشتم

مجموعه «کینو_آگورا»، شامل چندین جلد کتاب است که هرکدام درباره یکی از مفاهیم و اصطلاحات مهم سینمایی هستند. چند جلد از این مجموعه در ایران نیز ترجمه و منتشر شده است. پنجمین عنوان این مجموعه سینه‌فیلیای نوین است که با ترجمه نوید پورمحمدرضا در اختیار علاقمندان قرار گرفته. پورمحمدرضا درباره چگونگی انتخاب این کتاب و تجربه ترجمه‌اش نوشته است.