وفاداری و اعتماد، جایزه پولیتزر، ۱۹۵۸ عکس از William C. Beall

آتش سوزی، برنده جایزه پولیتزر۱۹۷۶ عکس از استنلی فورمن

شلیک به یکی از افسران مشکوک ویتنام برنده جایزه پولیتزر۱۹۶۹  عکس از ادی آدامز

شلیک جک رابی به لی هاروی اسوالد رابرت جکسون جایزه پولیتزر را در سال 1964 بابت این عکس برد

مهاجران از ترکیه، جایزه پولیتزر۲۰۱۶  عکس از سرگئی پونومارو  

کرونا در هند، جایزه پولیتزر ۲۰۲۲ عکس از آمیت دیو

حمله به کنگره آمریکا، جایزه پولیتزر ۲۰۲۲ عکس از جان چری