گرگ‌ها از دیوار به خانه حمله کرده و عروسک لوسی رو دزدیدند. همه اهالی خانه فرار می‌کنند اما لوسی راهی پیدا می‌‍‌کند تا عروسکش را از دست گرگ‌ها نجات دهد. 

بر لبه‌ی واقعیت و خیال

فره ایزدی از دست پادشاه فرار کرده و دنیا دچار هرج و مرج شده. راوی هر بار از دید یکی از شخصیت‌ها تعریف می‌کند که چطور می‌شود فره ایزدی را برگرداند. 

جدال با تاریکی

پیکو جادوگر کوچکی است که به مغز مردم شهر نفوذ می‌کند و باعث می‌شود به مشکلاتشان اعتراض کنند. 

جادویی که از فکرها آغاز می‌شود

مندو روی لنج کار می‌کند. یک روز متوجه می‌شود که قرار است یک پرنده در حال انقراض را به یکی از کشورهای عربی قاچاق کنند. برای همین مندو برنامه‌ای می‌ریزد تا جان پرنده را نجات دهد. 

نجات جان بالابان با نی‌انبان

قهرمان داستان، فی، مردم شهر را تشویق می‌کند تا به خفقان اعتراض کنند. 

چیره شدن بر سکوت