#آگهی

دره‌انجیر

فرشته نوبخت

#آگهی

از پرستو نپرسید خانه‌ات کجاست؟ او به شما نخواهد گفت   بی‌خانمانی‌ست که در قلب خویش خانه دارد

#آگهی

راحیل زنی مبتلا به سرطان است اما نقطه تاکید داستان بر مساله ابتلا به سرطان نیست. داستان سراغ وضعیتی رفته که فرد در حال مداوا در آن قرار دارد. راحیل به ظاهر در حال ادامه زندگی عادی‌اش است، کار می‌کند

#آگهی

مهمانی می‌رود، ارتباطات جدید پیدا می‌کند اما زنی که نبود مو را با کلاه گیس پوشانده، با عوارض ناگهانی داروهای شیمی درمانی روبه‌روست و هنوز معلوم نیست که آیا در پایان دوره درمان بهبود پیدا می‌کند یا نه، چقدر حق ایجاد رابطه و احساس عاشقانه دارد؟