نباید  چیزهای بیشتری درک کنی و بپذیری... اینجا دوران فراموشی  داره. آدم‌های اینجا هر چند وقت یکبار همه چیز را فراموش می‌کنن . حتی خودشون  رو دوباره از اول شروع می‌کنن.