سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: یوناس یوناسون

فرار

بازم فرار کنیم؟

یوناس یوناسون نویسنده کتاب گفته: باید می‌نوشتمش چون اسمی که براش در نظر گرفته بودم خیلی عالی بود!
«پیرمرد صد ساله‌ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد» روایت خوش‌خوان و طنزآمیزی است از پیرمردی همیشه در حال فرار، که در جوانی حین فرارهایش تصادفاً بر اتفاقات سیاسی و اجتماعی مهمی تاثیر هم گذاشته است. کتابی که در اروپا جزو پرفروش‌ها بوده و در بازار کتاب ایران هم مورد استقبال قرار گرفته است.

فرار

بازم فرار کنیم؟

یوناس یوناسون نویسنده کتاب گفته: باید می‌نوشتمش چون اسمی که براش در نظر گرفته بودم خیلی عالی بود!
«پیرمرد صد ساله‌ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد» روایت خوش‌خوان و طنزآمیزی است از پیرمردی همیشه در حال فرار، که در جوانی حین فرارهایش تصادفاً بر اتفاقات سیاسی و اجتماعی مهمی تاثیر هم گذاشته است. کتابی که در اروپا جزو پرفروش‌ها بوده و در بازار کتاب ایران هم مورد استقبال قرار گرفته است.