برچسب: یوسف اسحاق پور

مروری کوتاه بر زندگی یوسف اسحاق‌پور

یوسف اسحاق‌پور در 81 سالگی در فرانسه از دنیا رفت. این نویسنده ایرانی‌تبار فرانسوی، منتقد هنری و پژوهشگر عرصه فلسفه و ادبیات بود. بیش از چهل عنوان کتاب نوشت که بسیاری از آن‌ها -به‌خصوص کتاب‌‌هایی که ارتباطی با هنر یا چهره‌های ایرانی داشتند- به فارسی هم ترجمه شد.

مروری کوتاه بر زندگی یوسف اسحاق‌پور

یوسف اسحاق‌پور در 81 سالگی در فرانسه از دنیا رفت. این نویسنده ایرانی‌تبار فرانسوی، منتقد هنری و پژوهشگر عرصه فلسفه و ادبیات بود. بیش از چهل عنوان کتاب نوشت که بسیاری از آن‌ها -به‌خصوص کتاب‌‌هایی که ارتباطی با هنر یا چهره‌های ایرانی داشتند- به فارسی هم ترجمه شد.