برچسب: یوستاین گاردر

قصری در پیرنه

قصری در پیرنه

استین و سولرون، زن و شوهری که چندی است از هم جدا شده‌اند، یکدیگر را دقیقا در همان

زندگی کوتاه است

زندگی کوتاه است

ماجرای گردآوری کتاب حاضر از جایی آغاز می‌شود که یوستین گردر هنگام گشت و گذار در جمعه بازاری

کسی اینجا نیست

سلام! کسی اینجا نیست؟

داستان از زبان یوکیم روایت می‌شود. او ماجرای ملاقاتش با میکا، آدم فضایی که در شرف تولد برادر

راز فال ورق

راز فال ورق

داستان با سفر هانس توماس و پدرش آغاز می‌شود. سفر برای یافتن مادر هانس ترتیب داده شده است؛

قصری در پیرنه

قصری در پیرنه

استین و سولرون، زن و شوهری که چندی است از هم جدا شده‌اند، یکدیگر را دقیقا در همان

زندگی کوتاه است

زندگی کوتاه است

ماجرای گردآوری کتاب حاضر از جایی آغاز می‌شود که یوستین گردر هنگام گشت و گذار در جمعه بازاری

کسی اینجا نیست

سلام! کسی اینجا نیست؟

داستان از زبان یوکیم روایت می‌شود. او ماجرای ملاقاتش با میکا، آدم فضایی که در شرف تولد برادر

راز فال ورق

راز فال ورق

داستان با سفر هانس توماس و پدرش آغاز می‌شود. سفر برای یافتن مادر هانس ترتیب داده شده است؛