سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: یلدا علایی

اینستاگرام و کتابخوانی

فریم کپچر از کتابخوانی در اینستاگرام

اگرچه محتوای تصویری اینستاگرام از ابتدا متهم بوده‌ به تولید محتوای سطحی و اتلاف وقت اما حالا بر اساس ریاکاری یا حقیقت، اینستاگرام خیلی جریان‌سازتر و پرتعدادتر از هر شبکه‌ی اجتماعی دیگری در ایران دارد در راستای افزایش کمّی فرهنگ مطالعه گام برمی‌دارد. انتشار عکس‌های«خواندن» و «کتاب‌خریدن» حسابی مورد استقبال قرار گرفته و اینفلوئنسرها و سلبریتی‌های زیادی در این فضا کمپین‌های کتابخوانی راه انداخته‌اند.

اینستاگرام و کتابخوانی

فریم کپچر از کتابخوانی در اینستاگرام

اگرچه محتوای تصویری اینستاگرام از ابتدا متهم بوده‌ به تولید محتوای سطحی و اتلاف وقت اما حالا بر اساس ریاکاری یا حقیقت، اینستاگرام خیلی جریان‌سازتر و پرتعدادتر از هر شبکه‌ی اجتماعی دیگری در ایران دارد در راستای افزایش کمّی فرهنگ مطالعه گام برمی‌دارد. انتشار عکس‌های«خواندن» و «کتاب‌خریدن» حسابی مورد استقبال قرار گرفته و اینفلوئنسرها و سلبریتی‌های زیادی در این فضا کمپین‌های کتابخوانی راه انداخته‌اند.