برچسب: یاد ئنون بخیر

داستان یاد نئون بخیر

تمام عمر ریاکار بوده‌ام!

فاستر والاس را که یکی از مهم‌ترین نویسندگان آمریکایی نیمه‌ی دوم قرن بیستم است، بیش از همه با رمان «شوخی بی‌پایان» می‌شناسند. «یاد نئون بخیر» ترجمه‌ای‌ست از سومین و آخرین مجموعه داستان او که در آن نویسنده با نگاهی خلاق و بدیع، بریده‌های غم‌انگیزی از زندگی و تک‌افتادگی انسان مدرن را در جامعه پیرامونش روایت می‌کند.

داستان یاد نئون بخیر

تمام عمر ریاکار بوده‌ام!

فاستر والاس را که یکی از مهم‌ترین نویسندگان آمریکایی نیمه‌ی دوم قرن بیستم است، بیش از همه با رمان «شوخی بی‌پایان» می‌شناسند. «یاد نئون بخیر» ترجمه‌ای‌ست از سومین و آخرین مجموعه داستان او که در آن نویسنده با نگاهی خلاق و بدیع، بریده‌های غم‌انگیزی از زندگی و تک‌افتادگی انسان مدرن را در جامعه پیرامونش روایت می‌کند.