سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: کیل ورث

آتیکا

جوردی، کلوئه و آلکس خواهر و برادرند اما ناتنی. در حقیقت پدر و مادر مجرد آن‌ها که یکی دکتر و دیگری پیراپزشک است تصمیم به زندگی مشترک گرفته بودند و حالا آن‌ها به یک خانه ویکتوریایی منتقل شده‌اند. خانه سال‌ها پیش یک عمارت بوده که حالا تبدیل به دو آپارتمان شده. خانواده جدید ساکن طبقه بالا می‌شوند و طبقه پایین دست پیرمرد گوشه گیر و خشکی به اسم آقای گرنتم است.

آتیکا

جوردی، کلوئه و آلکس خواهر و برادرند اما ناتنی. در حقیقت پدر و مادر مجرد آن‌ها که یکی دکتر و دیگری پیراپزشک است تصمیم به زندگی مشترک گرفته بودند و حالا آن‌ها به یک خانه ویکتوریایی منتقل شده‌اند. خانه سال‌ها پیش یک عمارت بوده که حالا تبدیل به دو آپارتمان شده. خانواده جدید ساکن طبقه بالا می‌شوند و طبقه پایین دست پیرمرد گوشه گیر و خشکی به اسم آقای گرنتم است.