برچسب: کلویی هوپر

کلویی هوپر

کتاب‌هایی که قرار است خانواده‌ی کلویی هوپر را کنار هم نگه دارد

ما داستان می‌گوییم تا زندگی کنیم! اما گاهی هم باید داستان مرگ را تعریف کرد. مقاله‌ای که در ادامه می‌خوانید، به قلم کلویی هوپر نوشته شده است. او که خود یکی از نویسندگان مطرح ادبیات کودک به شمار می‌رود، تلاش کرده است تا از تجربه‌ی بیماری شریک زندگیش به عنوان پلی برای گفتگو با کودکانش در مورد غم، اندوه و از دست دادن بهره بگیرد.

کلویی هوپر

کتاب‌هایی که قرار است خانواده‌ی کلویی هوپر را کنار هم نگه دارد

ما داستان می‌گوییم تا زندگی کنیم! اما گاهی هم باید داستان مرگ را تعریف کرد. مقاله‌ای که در ادامه می‌خوانید، به قلم کلویی هوپر نوشته شده است. او که خود یکی از نویسندگان مطرح ادبیات کودک به شمار می‌رود، تلاش کرده است تا از تجربه‌ی بیماری شریک زندگیش به عنوان پلی برای گفتگو با کودکانش در مورد غم، اندوه و از دست دادن بهره بگیرد.