سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: کسب و کار

داستان‌های هنری مینتزبرگ برای مدیران

این مهم‌ترین کتاب من است!

مینتزبرگ در داستان‌های هنری مینتزبرگ برای مدیران، که خود آن را جدی‌ترین و مهم‌ترین کتاب خود می‌خواند، با زبانی شیرین، ساده و جذاب، جدی‌ترین و کاربردی‌ترین مباحث دنیای مدیریت را به بحث گذاشته است. او که از بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان و تاریخ‌سازان حوزه‌ی مدیریت است، پیش از این کتاب‌هایی مثل سازماندهی، پنج الگوی کارساز، ظهور و سقوط برنامه‌ریزی استراتژیک، جنگل استراتژی و ردپای استراتژی را نوشته که هرکدام سهم به‌سزایی در تغییر نگرش مدیران جهان داشته‌اند.

داستان‌های هنری مینتزبرگ برای مدیران

این مهم‌ترین کتاب من است!

مینتزبرگ در داستان‌های هنری مینتزبرگ برای مدیران، که خود آن را جدی‌ترین و مهم‌ترین کتاب خود می‌خواند، با زبانی شیرین، ساده و جذاب، جدی‌ترین و کاربردی‌ترین مباحث دنیای مدیریت را به بحث گذاشته است. او که از بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان و تاریخ‌سازان حوزه‌ی مدیریت است، پیش از این کتاب‌هایی مثل سازماندهی، پنج الگوی کارساز، ظهور و سقوط برنامه‌ریزی استراتژیک، جنگل استراتژی و ردپای استراتژی را نوشته که هرکدام سهم به‌سزایی در تغییر نگرش مدیران جهان داشته‌اند.