سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: کسب و کار

دوسوتوان

سازمان دوسوتوان، لطفا یک بام و دو هوا باشید

سازمان دوسوتوان که معادل ambidextrous organization گرفته‌شده است، اصطلاحی است که از سال ۱۹۹۶ مطرح‌شده است. دوسوتوانی که مفهومی جدید در سازمان‌های ایرانی است چند نیازمندی مهم برای پیاده‌سازی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تیم‌ها و مدیران دوسوتوان است. دوسوتوانی مانند آن است که بخواهیم با هر دو دستمان شروع به نوشتن کنیم. چه کسانی و تا چه حد در این کار موفق می‌شوند؟ سازمان‌هایمان چطور؟

 

سازمان مدیریت صنعتی استعداد جهانی

چرا مدیریت استعداد جهانی مهم است؟

جنگ آینده‌ی دنیای کسب‌وکارها، جنگ استعدادها خواهد بود. هرچند که می‌توان گفت مدت‌هاست این جنگ آغازشده اما در آینده شدت بیشتری خواهد گرفت. در این جنگ سازمان‌ها و شرکت‌ها در تلاش هستند هر استعدادی را در هر جایی و از جمله شرکت‌های رقیب شناسایی کنند و با هر ابزاری ازجمله شرایط بهتر، حقوق بیشتر یا موقعیت شغلی بالاتر، جذب نمایند.
در این نبرد، البته که تنها جذب قوی نمی‌تواند سازمان را در موقعیت برتر قرار دهد و مسئله نگهداشت، اهمیت خود را دوچندان می‌نمایاند. و ترکیب این‌ها می‌تواند اهمیت موضوع «مدیریتی استعداد در منابع انسانی» را بیش‌ازپیش نشان دهد.

دوسوتوان

سازمان دوسوتوان، لطفا یک بام و دو هوا باشید

سازمان دوسوتوان که معادل ambidextrous organization گرفته‌شده است، اصطلاحی است که از سال ۱۹۹۶ مطرح‌شده است. دوسوتوانی که مفهومی جدید در سازمان‌های ایرانی است چند نیازمندی مهم برای پیاده‌سازی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تیم‌ها و مدیران دوسوتوان است. دوسوتوانی مانند آن است که بخواهیم با هر دو دستمان شروع به نوشتن کنیم. چه کسانی و تا چه حد در این کار موفق می‌شوند؟ سازمان‌هایمان چطور؟

 

سازمان مدیریت صنعتی استعداد جهانی

چرا مدیریت استعداد جهانی مهم است؟

جنگ آینده‌ی دنیای کسب‌وکارها، جنگ استعدادها خواهد بود. هرچند که می‌توان گفت مدت‌هاست این جنگ آغازشده اما در آینده شدت بیشتری خواهد گرفت. در این جنگ سازمان‌ها و شرکت‌ها در تلاش هستند هر استعدادی را در هر جایی و از جمله شرکت‌های رقیب شناسایی کنند و با هر ابزاری ازجمله شرایط بهتر، حقوق بیشتر یا موقعیت شغلی بالاتر، جذب نمایند.
در این نبرد، البته که تنها جذب قوی نمی‌تواند سازمان را در موقعیت برتر قرار دهد و مسئله نگهداشت، اهمیت خود را دوچندان می‌نمایاند. و ترکیب این‌ها می‌تواند اهمیت موضوع «مدیریتی استعداد در منابع انسانی» را بیش‌ازپیش نشان دهد.