سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: کسب و کار

نابخردی‌های پیش‌بینی پذیر اشتباهات ساده‌

اشتباهات ساده‌ و برنامه‌ریزی‌شده

آیا تاکنون دو محصولی را که ابتدا در نظر نگرفته‌اید، تنها به خاطر آن‌که سومی را به رایگان بگیرید، خریده‌اید؟ در رایگان! چه چیزی هست که این چنین فریبنده می‌شود؟ چرا خواستی نابخردانه برای به دست آوردن کالایی رایگان داریم، حتی وقتی آن چیزی نیست که واقعا به دنبال آنیم؟
خب به دنیای اقتصاد رفتاری خوش آمدید! دن آریلی در این کتاب با لحنی بسیار جذاب و با حقایقی مبتنی بر آزمایش‌های گوناگون به ما می‌گوید که اصولا چه چیزهایی تصمیمات ما را شکل می‌دهند و چگونه در حالی که به نظر خودمان در حال فکرکردن یا تصمیم‌گیری کاملا منطقی هستیم، در واقع در حال پیروی‌کردن از الگوهایی ساده‌ایم که ما را به اشتباه می‌اندازند.

90 روز نخست یک مدیر موفقیت مذاکره

بیایید برای موفقیت مذاکره کنیم

معروف است که یک رئیس جمهور جدید به ۱۰۰ روز برای اثبات کارآمدی خود نیاز دارد، اما یک مدیر به ۹۰ روز. این سه‌ماهه نخستین استقرار در سازمان و شروع به کار به‌عنوان مدیری جدید در یک سمت یا سازمان جدید، چالش‌های فراوانی در خود دارد و نقطه شکست بسیاری از مدیران در همین ۹۰ روز نخست شکل می‌گیرد.

دوسوتوان

سازمان دوسوتوان، لطفا یک بام و دو هوا باشید

سازمان دوسوتوان که معادل ambidextrous organization گرفته‌شده است، اصطلاحی است که از سال ۱۹۹۶ مطرح‌شده است. دوسوتوانی که مفهومی جدید در سازمان‌های ایرانی است چند نیازمندی مهم برای پیاده‌سازی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تیم‌ها و مدیران دوسوتوان است. دوسوتوانی مانند آن است که بخواهیم با هر دو دستمان شروع به نوشتن کنیم. چه کسانی و تا چه حد در این کار موفق می‌شوند؟ سازمان‌هایمان چطور؟

 

نابخردی‌های پیش‌بینی پذیر اشتباهات ساده‌

اشتباهات ساده‌ و برنامه‌ریزی‌شده

آیا تاکنون دو محصولی را که ابتدا در نظر نگرفته‌اید، تنها به خاطر آن‌که سومی را به رایگان بگیرید، خریده‌اید؟ در رایگان! چه چیزی هست که این چنین فریبنده می‌شود؟ چرا خواستی نابخردانه برای به دست آوردن کالایی رایگان داریم، حتی وقتی آن چیزی نیست که واقعا به دنبال آنیم؟
خب به دنیای اقتصاد رفتاری خوش آمدید! دن آریلی در این کتاب با لحنی بسیار جذاب و با حقایقی مبتنی بر آزمایش‌های گوناگون به ما می‌گوید که اصولا چه چیزهایی تصمیمات ما را شکل می‌دهند و چگونه در حالی که به نظر خودمان در حال فکرکردن یا تصمیم‌گیری کاملا منطقی هستیم، در واقع در حال پیروی‌کردن از الگوهایی ساده‌ایم که ما را به اشتباه می‌اندازند.

90 روز نخست یک مدیر موفقیت مذاکره

بیایید برای موفقیت مذاکره کنیم

معروف است که یک رئیس جمهور جدید به ۱۰۰ روز برای اثبات کارآمدی خود نیاز دارد، اما یک مدیر به ۹۰ روز. این سه‌ماهه نخستین استقرار در سازمان و شروع به کار به‌عنوان مدیری جدید در یک سمت یا سازمان جدید، چالش‌های فراوانی در خود دارد و نقطه شکست بسیاری از مدیران در همین ۹۰ روز نخست شکل می‌گیرد.

دوسوتوان

سازمان دوسوتوان، لطفا یک بام و دو هوا باشید

سازمان دوسوتوان که معادل ambidextrous organization گرفته‌شده است، اصطلاحی است که از سال ۱۹۹۶ مطرح‌شده است. دوسوتوانی که مفهومی جدید در سازمان‌های ایرانی است چند نیازمندی مهم برای پیاده‌سازی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تیم‌ها و مدیران دوسوتوان است. دوسوتوانی مانند آن است که بخواهیم با هر دو دستمان شروع به نوشتن کنیم. چه کسانی و تا چه حد در این کار موفق می‌شوند؟ سازمان‌هایمان چطور؟