سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: کسب و کار

قلاب

چگونه آدمیان در قلاب کالاها گیر می‌کنند؟

مفهوم قلاب شدن در کتاب قلاب: چگونه محصولی بسازیم که مخاطب را شبانه‌روز درگیر کند؟ فصل مشترک حوزه‌های روان‌شناسی و فناوری و کسب‌وکار است که به مدد آن، نویسنده می‌کوشد نشان دهد که چگونه برخی از محصولات فناورانه در فضای پرتلاطم و متغیر کسب‌وکارهای امروزی، به‌خصوص در دنیای مجازی و آنلاین، توانسته‌اند موفقیتی عالم‌گیر برای مالکان خود به ارمغان بیاورند. برنامه‌ها و محصولاتی که نیاز مداومی به مراجعه به خودشان را در مخاطب ایجاد می‌کنند ماندگاری بیشتری دارند. به قول نویسنده کتاب، محصولاتی مانا می‌شوند که نخست ویتامین و سپس مسکنی برای مخاطب باشند.

بانکداری گسست بانکها گسست بانک‌ها

پدیدارشدن نئوبانک‌ها در آینده

«برت کینگ» نویسنده کتاب گسست بانک‌ها… در وب‌سایتش با چهار عنوان خود را معرفی کرده است: سخنران، نویسنده، مجری رادیو و نوآور، که عنوان آخر انتخاب عجیبی است؛ اینکه کسی خود را نوآور معرفی کند، اعتماد به نفس بالایی می‌خواهد، اما مهم‌تر از آن، این است که دیگران این عنوان را پذیرفته‌اند و بسیاری برت کینگ را آینده‌پژوهی می‌دانند که توصیه‌های کاربردی مفیدی برای صنعت نسبتاً سنتی بانکداری دارد و جوایز و مقام‌های کسب شده توسط وی از مجلات مختلف نیز مؤید این موضوع است.

قلاب

چگونه آدمیان در قلاب کالاها گیر می‌کنند؟

مفهوم قلاب شدن در کتاب قلاب: چگونه محصولی بسازیم که مخاطب را شبانه‌روز درگیر کند؟ فصل مشترک حوزه‌های روان‌شناسی و فناوری و کسب‌وکار است که به مدد آن، نویسنده می‌کوشد نشان دهد که چگونه برخی از محصولات فناورانه در فضای پرتلاطم و متغیر کسب‌وکارهای امروزی، به‌خصوص در دنیای مجازی و آنلاین، توانسته‌اند موفقیتی عالم‌گیر برای مالکان خود به ارمغان بیاورند. برنامه‌ها و محصولاتی که نیاز مداومی به مراجعه به خودشان را در مخاطب ایجاد می‌کنند ماندگاری بیشتری دارند. به قول نویسنده کتاب، محصولاتی مانا می‌شوند که نخست ویتامین و سپس مسکنی برای مخاطب باشند.

بانکداری گسست بانکها گسست بانک‌ها

پدیدارشدن نئوبانک‌ها در آینده

«برت کینگ» نویسنده کتاب گسست بانک‌ها… در وب‌سایتش با چهار عنوان خود را معرفی کرده است: سخنران، نویسنده، مجری رادیو و نوآور، که عنوان آخر انتخاب عجیبی است؛ اینکه کسی خود را نوآور معرفی کند، اعتماد به نفس بالایی می‌خواهد، اما مهم‌تر از آن، این است که دیگران این عنوان را پذیرفته‌اند و بسیاری برت کینگ را آینده‌پژوهی می‌دانند که توصیه‌های کاربردی مفیدی برای صنعت نسبتاً سنتی بانکداری دارد و جوایز و مقام‌های کسب شده توسط وی از مجلات مختلف نیز مؤید این موضوع است.