سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

 

برچسب: کسب و کار

روانشناسی کسب و کار

روانشناسی در کسب و کار

حوزه مدیریت و کسب و کار با روانشناسی ارتباطی وثیق دارد. اصولاً کجا را سراغ دارید که انسان‌ها درگیر باشند و روانشناسی اهمیتی نداشته باشد؟ پیشتر در پرونده اقتصاد رفتاری نقش روانشناسی و رفتار آدم‌ها در حوزه اقتصاد خرد و کلان را بررسی کرده بودیم و در این پرونده می‌خواهیم نقش روانشناسی کاربردی را در حوزه‌هایی مثل مذاکره، بازاریابی تجربی، مدیریت فکر و غیره ببینیم. این پرونده به بررسی پنج کتاب در این حوزه‌ها اختصاص دارد.

نیروی عادت

نیروی عادت

علت آنچه در زندگی و کارمان انجام می دهیم چیست؟   نیروی عادت

فروش

یکی یه پول خروس یا فروش

اگر کمی در بازار کتاب‌ها و دوره‌های مربوط به کسب‌وکار بچرخید خیلی زود متوجه می‌شوید که چقدر مطالب مربوط به آموزش فروش محدود هستند و این محدودیت وقتی به سمت فروش در حوزه‌های تخصصی می‌رود، بیشتر هم می‌شود. پیدا کردن کتاب‌هایی که آموزش فروش خدمات فناوری اطلاعات یا طرح‌های مهندسی بدهند، خیلی سخت است. در بیشتر آموزش‌های فروش، بیشتر فروش به معنای عام آن مدنظر است و عناوین مستقل چندان مطرح نشده‌اند. حتی اگر سراغ سایت‌های تخصصی مثل مدیریت صنعتی، ماهان، بهاران، آرنا و…هم بروید، دوره‌ای با عنوان آموزش روش‌های فروش تخصصی خدمات هایتک به چشمتان نمی‌خورد.

مطالعه موثر کتاب های فروش

مطالعه موثر کتاب های فروش

دوست عزیز ما آقای دکتر کاتبی‌پور، کتاب‌های خوبی برای فرایند فروش در کسب‌و‌کارها معرفی کرده اند. مطالعه آنها را توصیه می‌کنیم. همچنین شاید کسی داوطلب ترجمه آنها باشد. زمینه‌های موثر در فروش به‌زعم نویسنده موارد زیر است.

  • روش‌ها و تاکتیک‌های فروش
  • روانشناسی رفتاری و متقاعد کردن
  • روانشناسی فروش
  • مدیریت بازرگانی و فروش
  • اندیشه کارآفرینی و فروش
روانشناسی کسب و کار

روانشناسی در کسب و کار

حوزه مدیریت و کسب و کار با روانشناسی ارتباطی وثیق دارد. اصولاً کجا را سراغ دارید که انسان‌ها درگیر باشند و روانشناسی اهمیتی نداشته باشد؟ پیشتر در پرونده اقتصاد رفتاری نقش روانشناسی و رفتار آدم‌ها در حوزه اقتصاد خرد و کلان را بررسی کرده بودیم و در این پرونده می‌خواهیم نقش روانشناسی کاربردی را در حوزه‌هایی مثل مذاکره، بازاریابی تجربی، مدیریت فکر و غیره ببینیم. این پرونده به بررسی پنج کتاب در این حوزه‌ها اختصاص دارد.

نیروی عادت

نیروی عادت

علت آنچه در زندگی و کارمان انجام می دهیم چیست؟   نیروی عادت

فروش

یکی یه پول خروس یا فروش

اگر کمی در بازار کتاب‌ها و دوره‌های مربوط به کسب‌وکار بچرخید خیلی زود متوجه می‌شوید که چقدر مطالب مربوط به آموزش فروش محدود هستند و این محدودیت وقتی به سمت فروش در حوزه‌های تخصصی می‌رود، بیشتر هم می‌شود. پیدا کردن کتاب‌هایی که آموزش فروش خدمات فناوری اطلاعات یا طرح‌های مهندسی بدهند، خیلی سخت است. در بیشتر آموزش‌های فروش، بیشتر فروش به معنای عام آن مدنظر است و عناوین مستقل چندان مطرح نشده‌اند. حتی اگر سراغ سایت‌های تخصصی مثل مدیریت صنعتی، ماهان، بهاران، آرنا و…هم بروید، دوره‌ای با عنوان آموزش روش‌های فروش تخصصی خدمات هایتک به چشمتان نمی‌خورد.

مطالعه موثر کتاب های فروش

مطالعه موثر کتاب های فروش

دوست عزیز ما آقای دکتر کاتبی‌پور، کتاب‌های خوبی برای فرایند فروش در کسب‌و‌کارها معرفی کرده اند. مطالعه آنها را توصیه می‌کنیم. همچنین شاید کسی داوطلب ترجمه آنها باشد. زمینه‌های موثر در فروش به‌زعم نویسنده موارد زیر است.

  • روش‌ها و تاکتیک‌های فروش
  • روانشناسی رفتاری و متقاعد کردن
  • روانشناسی فروش
  • مدیریت بازرگانی و فروش
  • اندیشه کارآفرینی و فروش