برچسب: کتاب چاپی

فن‌آوری هراسی

این روزها مادر و پدرهای بسیاری نگران کتاب نخواندن بچه‌هایشان هستند یا در حقیقت فکر می‌کنند که تکنولوژی و فضای مجازی باعث دوری آن‌ها از کتاب می‌شود؟ اما آیا واقعا این‌گونه است؟ و تکنولوژی رقیبی برای کتاب خواندن به شمار می‌آید؟

مطالعه کتاب چاپی حرف اول

حرف اول

همه ما را به خواندن کتاب تشویق می‌کنند، اما چیزی که جایش خالی است نقد کتاب است.

فن‌آوری هراسی

این روزها مادر و پدرهای بسیاری نگران کتاب نخواندن بچه‌هایشان هستند یا در حقیقت فکر می‌کنند که تکنولوژی و فضای مجازی باعث دوری آن‌ها از کتاب می‌شود؟ اما آیا واقعا این‌گونه است؟ و تکنولوژی رقیبی برای کتاب خواندن به شمار می‌آید؟

مطالعه کتاب چاپی حرف اول

حرف اول

همه ما را به خواندن کتاب تشویق می‌کنند، اما چیزی که جایش خالی است نقد کتاب است.