سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: کتاب پسر کاملا جدید

کتاب پسر کاملا جدید ، هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و معنای انسان بودن

داستان کتاب پسر کاملا جدید پر از موسیقی، سرزندگی و شادی‌های روزمره و عطش زندگی است. قهرمان داستان، جورج است! کودکی که هم‌کلاسی‌هایش نمی‌دانند که او آیا او یک موجود فضایی‌ست؟ یا یک ربات و حاصل هوش مصنوعی؟ دیوید آلموند با این داستان چیزی غیرمعمولی خلق کرده است تا به مخاطب یادآوری کند چگونه تخیل به درک و فهم چیزهای جدید کمک می‌کند. این یک داستان تأمل برانگیز است که به کشف خلاقیت، دوستی، تعلق و معنای انسان بودن می پردازد.

کتاب پسر کاملا جدید ، هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و معنای انسان بودن

داستان کتاب پسر کاملا جدید پر از موسیقی، سرزندگی و شادی‌های روزمره و عطش زندگی است. قهرمان داستان، جورج است! کودکی که هم‌کلاسی‌هایش نمی‌دانند که او آیا او یک موجود فضایی‌ست؟ یا یک ربات و حاصل هوش مصنوعی؟ دیوید آلموند با این داستان چیزی غیرمعمولی خلق کرده است تا به مخاطب یادآوری کند چگونه تخیل به درک و فهم چیزهای جدید کمک می‌کند. این یک داستان تأمل برانگیز است که به کشف خلاقیت، دوستی، تعلق و معنای انسان بودن می پردازد.